Kariyermatik.com
   Ana Sayfa | Hakkımızda | Bireysel | Kurumsal | İletişim 23.05.2018

Kariyermatik Kullanım Koşulları

1.1. http://www.kariyermatik.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca “SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. “SİTE" sahibi bu “SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “SİTE"'yi, “SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “SİTE"'nin sahibi İnterviyon Ltd.Şti. (bundan böyle kısaca “KARIYERMATIK" olarak anılacaktır)'dir. “SİTE"'da sunulan hizmetler “KARIYERMATIK" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “KARIYERMATIK" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. “KARIYERMATIK" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve “SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu “Site Kullanım Koşulları" 01/10/2007 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Versiyon 1.0.) ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; “SİTE"ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları" ayrıca, “KARIYERMATIK" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Kullanıcı Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. “SİTE" : “KARIYERMATIK" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.kariyermatik.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : “SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “KARIYERMATIK" “SİTE"ı ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. “KULLANICI SÖZLEŞMESİ" 2.5. “KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : “KARIYERMATIK"nun sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle “KARIYERMATIK" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. “KARIYERMATIK", “SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. “KARIYERMATIK" “SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, “KULLANICI"nın “KARIYERMATIK" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. “KARIYERMATIK", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. “KARIYERMATIK"nın “SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

      - Eleman arayanlardan belli sistematik dahilinde istihdam
      ihtiyaçlarını duyurmalarını, ilgili pozisyona uygun olduğunu
      düşünen adayların “SİTE" aracılığıyla özgeçmişlerini
      göndererek başvuru yapabilmelerini sağlayan üyelik
      sistemiyle çalışan sistemi işletmek
      - İş arayanların özgeçmişleri gönderdikleri, sakladıkları,
      güncelledikleri veritabanı hizmetleri sunmak,
      - Eleman arayanlara iş ilanı verebilecekleri, aradıkları
      niteliklere göre iş arayanların özgeçmişlerinin bulunduğu
       veritabanından sorgu yapabilecekleri sistemi işletmek
      - İnsan kaynakları konusunda haber, eğitici ve bilgilendirici
      yayınları sağlamaktır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. “KARIYERMATIK", “SİTE" dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. “KARIYERMATIK'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla “SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, “SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, “KARIYERMATIK"nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “KARIYERMATIK"ya açıkladığı ve/veya “SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “KARIYERMATIK"ya açıkladığı ve/veya “SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. “KULLANICI" “SİTE" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “KARIYERMATIK" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. “SİTE" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “KARIYERMATIK"nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “KARIYERMATIK" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “KARIYERMATIK" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. “KARIYERMATIK", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. “KULLANICI"lar, “SİTE"yi kullanarak, “KARIYERMATIK"nın, diğer “KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklarıdır. “KULLANICI"ların işbu “Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “KARIYERMATIK"nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. “KULLANICI"lar, “SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “KARIYERMATIK", “KULLANICI"lar tarafından “KARIYERMATIK"ya iletilen veya “SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. “KULLANICI"lar, “SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “KARIYERMATIK"nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. “KARIYERMATIK", “SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “KARIYERMATIK", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “KULLANICI"lar, “KARIYERMATIK"'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “KARIYERMATIK" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “KARIYERMATIK" tarafından yapılabilir. “KARIYERMATIK" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. “SİTE" üzerinden, “KARIYERMATIK"nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “KARIYERMATIK"nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. “KARIYERMATIK", “SİTE" üzerinden “KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası" ve “Kullanıcı Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “KARIYERMATIK" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu “SİTE" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “SİTE"ın (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “KARIYERMATIK"nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “KARIYERMATIK"'ya ait ve/veya “KARIYERMATIK" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, “KARIYERMATIK" hizmetlerini, “KARIYERMATIK" bilgilerini ve “KARIYERMATIK"nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “KARIYERMATIK"nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları" dahilinde “KARIYERMATIK" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “KARIYERMATIK"nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu “Site Kullanım Koşulları" dahilinde “KARIYERMATIK" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “KARIYERMATIK"; “KARIYERMATIK" hizmetleri, “KARIYERMATIK" bilgileri, “KARIYERMATIK" telif haklarına tabi çalışmaları, “KARIYERMATIK" ticari markaları, “KARIYERMATIK" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

“KARIYERMATIK", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Site Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “KARIYERMATIK" işbu “Site Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve “Kullanıcı Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “KARIYERMATIK" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “KARIYERMATIK"'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “KARIYERMATIK"nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Site Kullanım Koşulları" “KARIYERMATIK" tarafından “SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini “SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “KARIYERMATIK", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Kariyermatik'le CV Oluşturun
Kariyermatik'le ilan vermek çok kolay!

© 2002 - 2018 Kariyermatik.com Ana Sayfa | Gizlilik | Hakkımızda | Kullanım Koşulları | İletişim
Kariyermatik.com sitesi bir turk-internet.com iştirakidir.