Kariyermatik.com
   Ana Sayfa | Hakkımızda | Bireysel | Kurumsal | İletişim 23.05.2018

Kariyermatik Gizlilik

'Kariyermatik.com' Internet Sitesi (Kariyermatik.com) 'Bireysel Üyeler' tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen tüm bilgileri 'Bireysel Üyeler'in profillerinde belirttikleri gizlilik tercihleri kapsamında özgeçmişindeki bilgilere uygun olarak istihdam etmek üzere eleman arayan 'Kurumsal Üyeler' dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. 'Kariyermatik.com' 'Bireysel Üyeler'e ait kişisel bilgileri üçüncü kişilere bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 'Kurumsal Üyeler' tarafından iletilen halka mal olmuş bilgiler dışındaki tüm bilgiler ise hiçbir şekilde dışarıya açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Internet Sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, 'Kariyermatik.com' gerektiğinde 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'i genel bir şekilde tanımlamak ve bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.  

Internet Sitesi vasıtasıyla 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in vermiş oldukları kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgiler (ad-soyadı, ticaret unvanı, telefon, fax, adres veya e-posta adresleri gibi), gerektiğinde 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'le temas kurmak için kullanılır. 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in Internet sitesi vasıtasıyla 'Kariyermatik.com'a gönderdiği bilgiler 'Kariyermatik.com' ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 'Kariyermatik.com' 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in eğilimleri ve kişisel tercihleri hakkında veri de toplayabilir. Bu bilgiler ise sadece 'Kariyermatik.com' tarafından kullanılır ve herhangi bir üçüncü kişiye satılmaz.

'Kariyermatik.com' Internet Sitesi dahilinde başka sitelere ilişim verebilir. 'Kariyermatik.com' ilişim vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımaz.

'Kişisel Bilgileriniz' kişi ad-soyadı, ticaret unvanı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. 'Kariyermatik.com' işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerinizden herhangi birini üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda 'Kariyermatik.com' işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'e ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
b. 'Kariyermatik.com'un 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'le akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak;
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep etmek;
d. 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'in hakları veya güvenliklerini korumak

için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

'Kariyermatik.com' 'Bireysel ve Kurumsal Üyeler'den üyeliğe kabul ve üyelik süresince bir takım bilgiler talep etmektedir. Bu bilgilerden özgeçmiş bilgisi, verilecek ücret bilgisi 'Gizli Bilgiler' olup, 'Kariyermatik.com' tarafından ancak ilgili üyelik sözleşmesi içerisinde belirtilen kapsam dahilinde kullanılacak ve üçüncü kişilere açıklanacaktır. 'Gizli Bilgi' kamuya daha önce açıklanmamış ve üyenin üyelik sözleşmesi gereğince 'Kariyermatik.com'a açıklayacağı bilgiler olarak tanımlanmaktadır.  

'Kariyermatik.com' üyelik sözleşmeleri içerisinde aksi belirtilmedikçe 'Gizli Bilgi'leri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, 'Gizli Bilgi'nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
   
'Kariyermatik.com' üyelerin Internet Sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir Internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir Internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak Internet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Internet Sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmekte ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesinde yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.


'Kariyermatik.com' tarafından Internet Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, 'Kariyermatik.com' ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

'Kariyermatik.com' işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Internet Sitesi'nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. 'Kariyermatik.com'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Kariyermatik'le CV Oluşturun
Kariyermatik'le ilan vermek çok kolay!

© 2002 - 2018 Kariyermatik.com Ana Sayfa | Gizlilik | Hakkımızda | Kullanım Koşulları | İletişim
Kariyermatik.com sitesi bir turk-internet.com iştirakidir.